Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Jesteś zainteresowany?

NAPISZ!

Plan szkolenia:

 

Wstęp do programu, ustawiania parametrów pracy

 • wprowadzenie do Metody Elementów skończonych (Specyfika metody, potencjalne zagrożenia, właściwe kształtowanie elementów skończonych, sposoby radzenia sobie z problemami numerycznymi).

 • ustawienia programu (np. różnice wynikające z zastosowania różnych norm)

 • wykorzystywanie modułu projektowanie budynku do lepszej organizacji pracy z modelem

 • grupowanie elementów

 

Tworzenie modelu 3D i definiowanie warunków brzegowych

 • wstawianie elementów konstrukcyjnych tj. słupy i belki stalowe, definiowanie i modyfikacja parametrów

 • wykorzystanie zaawansowanych narzędzi tj. offsety, zwolnienia, okładziny itp.

 • definiowanie obciążeń i tworzenie kombinacji obciążeń

 • modelowanie elementów żelbetowych (słupy, belki, płyty, ściany)

 

Ustawienia parametrów analizy

 • nieliniowość w programie Robot (rodzaje nieliniowości, jak ustawić, kiedy używać)

 • definiowanie i modyfikacja siatki elementów skończonych

 

Obliczenia statyczne, wymiarowanie elementów stalowych i żelbetowych

 • wyświetlanie i interpretacja wyników dla konstrukcji prętowych

 • wyświetlanie wyników dla płyt i ścian (mapy, przekroje)

 • wymiarowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych

 • wymiarowanie konstrukcji stalowych wg wybranej normy

 • ugięcia sprężyste i rzeczywiste

 • automatyczne i ręczne metody radzenia sobie zaburzeniami wyników sił przekrojowych dla specyficznych miejsc charakterystycznych dla metody ES (punktowe podparcie, wielokąty wklęsłe)

 • wymiarowanie elementów żelbetowych

 • kształtowanie zbrojenia elementów żelbetowych

Dla kogo? Szkolenie dedykowane dla projektantów konstrukcji, studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych zaczynających pracę z programem Autodesk Robot Structural Analysis

 

Cele kształcenia:

Kursanci posiądą umiejętności wykorzystywania podstawowych narzędzi programu Autodesk Revit, zwłaszcza:

 • wykorzystywanie narzędzi modelowania 3D

 • definiowania podpór, obciążeń, kombinacji obciążeń

 • analizy otrzymanych wyników obliczeń statycznych

 • wymiarowanie elementów konstrukcyjnych według wybranych norm

 

Wymagania: podstawowa znajomość obsługi komputera

Autodesk Robot Structural Analysis Professional

SPRAWDŹ TERMINY I CENY

Cena: 700,00 zł/os

(569,00 zł + 23% VAT)

Czas trwania:

14 h

Ilość dni

2

Materiały

TAK

© 2018 by CAD-MES Project