Wielokrotnie, modelerzy BIM pracujący w różnym oprogramowaniu muszą ze sobą ściśle współpracować, przy jednym projekcie. Mimo iż firmy takie jak Autodesk i Grahpisoft od zawsze ze sobą konkurują, mają jedną płaszczyznę porozumienia, a jest nią standard IFC.

 

W najbliższych wpisach na blogu zobaczysz jak przenieść podstawową geometrię modelu utworzonego w programie Archicad, i wczytać ją do  programu Revit.

 

Ustawienia początkowe

 • model umieść blisko punktu początkowego projektu

 • utwórz model ortogonalnie

 

Ustaw parametry elementu

 • funkcję strukturalną
 • pozycję elementu
 • klasyfikację IFC elementu

 • niezbędne właściwości IFC dla elementu lub utwórz reguły mapowania

Organizuj elementy

 • Uporządkuj elementy przypisując je do odpowiednich warstw

 • Ukryj niepotrzebne warstwy

 

Niepotrzebne elementy o skomplikowanej geometrii eksportowane do pliku IFC mogą poważnie spowolnić działanie pliku, a w najgorszym wypadku sprawić, że przestanie działać

 

 • Utwórz kombinację warstw z elementami do eksportu

 • Zapisz widok 3D z wcześniej utworzoną kombinacją warstw

 

Umożliwi to łatwe przejście do widoku, z którego możesz zapisać swój plik IFC.

 

Piętra / poziomy

 • Skonfiguruj poziomy (nazewnictwo, wysokość kondygnacji, wartość rzędnej Z) w konsultacji z innymi branżami uczestniczącymi w projekcie.

Strefy

 • Wykonując  strefy w AC użyj metody tworzenia przez wewnętrzne krawędzie.

 • Upewnij się, że wartość grubości podłogi w strefie ARCHICAD jest ustawiona na 0mm. Zdefiniowano grubość podłoża, może powodować błąd Revita: Pomieszczenie nie jest poprawnie zamkniętym regionem.

 • W przypadku pomieszczeń, które nie są ograniczone ścianami, użyj narzędzia linii i ustaw je jako granicę strefy. W ten sposób możesz umieszczać strefy za pomocą metody wewnętrznej krawędzi.

 

Translatory

ARCHICAD zapewnia predefiniowane, domyślne translatory IFC, ale możesz zdefiniować własne (ZALECANE). Okno dialogowe Tranlatory IFC (Plik Współdzielenie IFC) pozwala przeglądać lub modyfikować ustawienia translatora lub tworzyć nowe translatory.

Zapisz plik jako IFC

 

Typowe błędy Eksportowania

 • Cały model jest umieszczony daleko od miejsca pochodzenia.
 • Dane, które nie są już potrzebne, pozostają w modelu.
 • Model zawiera zbyt wiele obiektów o złożonej geometrii np. zawierające wiele szczegółów elementy wyposażenia.
 • Niepoprawne ustawienia lub nieprawidłowe użycie translatora IFC. Niektóre predefiniowane translatory zawierają ogromną ilość danych, z których duża część jest zupełnie niepotrzebna.

 

Import do Revita

 • Wczytać plik IFC do Revita opcją Połączenie IFC
 • Dowiązać połączenie z uwzględnieniem odpowiednich opcji

 • Rozbić grupowanie połączenia

 

mgr inż. arch. Dorota Lechowicz

 

29 kwietnia 2019
W wersji Revit 2020 znajdziesz kilka ulepszeń dotyczących materiałów. Aby poprawić łatwość użytkowania i jakość renderingów, do interfejsu użytkownika dodano nowe funkcje, a do biblioteki wyglądu dodano wysokiej jakości zasoby
23 kwietnia 2019
W wersji programu Revit 2019 wprowadzono możliwość tworzenia złożonych reguł filtrowania widoku za pomocą operatorów OR i AND. W wersji 2020 dodano dodatkową funkcjonalności podczas tworzenia reguł filtrowania OR (polskie
19 kwietnia 2019
Na to czekali wszyscy, albo inaczej… nikt nie wiedział, czemu tej funkcji jeszcze nie wprowadzono. Ale lepiej późno niż wcale. Revit, od wersji 2020 obsługuje podkładanie plików PDF, aby móc
17 kwietnia 2019
Jest już nowy Revit 2020! Zespół twórców oprogramowania wprowadzone ulepszenia w wersji 2020 opisuje jako “epickie”. Odzwierciedlają one prośby przesłane przez użytkowników na stronę Revit Ideas, ale także można tam
28 stycznia 2019
Wielokrotnie gdy w firmie należy skonfigurować Revit Server pojawia się kwestia minimalnych wymagań, które musi spełnić maszyna mająca pełnić tę funkcję i na której będzie znajdował się plik centralny projektu.

Export IFC z Archicada do Revita

16 stycznia 2019

BIM

Zapisz się do newslettera:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

© 2018 by CAD-MES Project