BIM DLA PRODUCENTÓW

BIM DLA PROJEKTANTÓW

BIM DLA WYKONAWCÓW

BIM DLA INWESTORÓW

SPRAWDŹ TERMINY I CENY SZKOLEŃ

BIM w Europie

 

Wielka Brytania wdrożyła już metodykę BIM (Level 2) do systemu zamówień publicznych. Głównym powodem była potrzeba obniżenia kosztów inwestycji z sektora publicznego i przygotowania prawidłowej dokumentacji projektowej do dalszego wykorzystania. W 2010 roku pojawiła się diagnoza, że koszty budowy infrastruktury w Wielkiej Brytanii są wyższe o 40% od kosztów w porównywalnych gospodarkach europejskich.

 

W 2011 roku przyjęto strategię w zakresie budownictwa dotyczącą obniżenia kosztów inwestycyjnych o 15%, której jednym z elementów było wprowadzenie wymogu stosowania metodyki BIM. Od początku 2016 roku w Wielkiej Brytanii obowiązuje wymóg stosowania technologii BIM dla wszystkich projektów finansowanych centralnie od początku 2016 roku.

 

Opracowano następujące standardy:

  • BS 1192:2007+A1:2015 Collaborative production of architectural, engineering and construction information. Code of Practice
  • PAS 1192-2:2013. Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling.
  • PAS 1192-3:2014. Specification for information management for the operational phase of assets using building information modelling.
  • BS 1192-4:2014. Collaborative production of information. Fulfilling employer's information exchange requirements using COBie. Code of practice.
  • PAS 1192-5:2015. Specification for security-minded building information modelling, digital built environments and smart asset management.
  • Construction Industry Council (CIC) Building Information Modelling Protocol: Standard protocol for use in projects using Building Information Models
  • BS ISO 16739:2013 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries

 

Elementy BIM stosuje się także w Dani oraz w Niemczech.

 

W Danii obligatoryjny wymóg stosowania metodyki BIM (np. tworzenie modeli) dotyczy jedynie fazy projektowania. W trakcie wykonywania obiektu i jego użytkowania nie ma obowiązku stosowania BIM.

 

W Niemczech plan wdrożenia BIM planowany jest na kilka etapów. Pierwszy etap zaplanowany na lata 2015-2017 obejmował wytypowanie czterech projektów pilotażowych (dwóch w obrębie dróg i dwóch kolejowych). Następnie od połowy 2017 roku systematyczny wzrost projektów infrastrukturalnych przygotowanych w BIM. Kolejny etap ma rozpocząć się z końcem 2020 roku – wprowadzenie BIM do wszystkich projektów transportowych.

 

Do wdrożenia technologii BIM zachęca również Unia Europejska, a większość państw Europejskich przygotowuje się do dostosowania swojego prawodawstwa do obligatoryjnego stosowania technologii BIM w zamówieniach publicznych.

BIM OGÓLNIE

 

Skrót BIM (ang. Building Information Modeling) – bezpośrednio tłumacząc na język polski oznacza Modelowanie Informacji o Budynku. Trudno jest scharakteryzować w jednym zdaniu to pojęcie, podobnie jak ciężko jest zrozumieć bezpośrednie tłumaczenie. BIM jest różnie rozumiany i różnie opisywany, nie zawsze poprawnie. Dla nas oznacza przede wszystkim „zarządzanie informacją” podczas całego procesu inwestycyjnego, począwszy od koncepcji, przez wszystkie etapy projektowania i budowy, aż do zarządzania obiektem. Dla wielu osób pojęcie BIM oznacza model 3D lub konkretny program komputerowy tj. Autodesk Revit. W rzeczywistości są to tylko narzędzia, które umożliwiają gromadzenie, wizualizację i wymianę informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, a więc pomiędzy inwestorem, projektantem, wykonawcą, producentem oraz urzędnikiem. Każda z tych stron ma specyficzne wymagania i oczekiwania, a dzięki zastosowaniu technologii BIM każdy może wyciągnąć ze gromadzonej bazy danych (zazwyczaj w formie modelu 3D) te informacje, które potrzebuje.

© 2018 by CAD-MES Project